Patents PDF eBooks Online Free Download | Page 60

Patents PDF 60 PDF eBooks Online Free Download

DK-57219-C: Hurtigtgaaende Overfladefartøj. patent, DK-57302-C: Kile til Spunsvægslaase. patent, DK-57572-C: Varmeforbrugsmaaler af Fordampningstypen. patent, DK-58057-C: Tøjskaaner til Fastgørelse paa Cyklers For- eller Bagskærm. patent, DK-58392-C: Skotøjspinde- og Skotøjssymaskine, særlig Randsymaskine, med automatisk bevæget Skobærer. patent, DK-58486-C: Kontrolapparat til Afmærkning af Maskiners Driftstilstand over flere Tidsafsnit. patent, DK-58970-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af Halvledermodstande. patent, DK-59866-C: Apparat til Fremstilling af Flødeskum. patent, DK-60317-C: Maskinsygarn til Sammensyning af bøjelige Materialer, navnlig Tekstilstoffer, og Fremgangsmaade ved dets Fremstilling. patent, DK-60984-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af vandopløselige Difenylsulfonderivater. patent, DK-61376-C: Gadekørebane, særlig til Anvendelse paa Sump- og Mosegrund. patent, DK-61693-C: Anlæg til Maaling af Projektilers Flyvetid. patent, DK-61749-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af opløselig Kasein. patent, DK-62173-C: Tandhjulspumpe med Varmetrøje. patent, DK-6265-C: Anordning ved Vandledninger til Opfangelse og Tilbageholdelse af de af Vandet medførte faste Bestanddele. patent, DK-62762-C: Fremgangsmaade og Apparat til Tilvejebringelse af lokale Lukninger omkring de i Jordboringen nedsænkede Borerør. patent, DK-63034-C: Anordning ved Flybemaskiner med parvis i hinanden indgribende Løfteskruer. patent, DK-63160-C: Fremgangsmaade ved Fremstilling af imprægnerede Papirsvæv. patent, DK-64432-C: Radiomodtager med Kondensatorafstemning. patent, DK-65538-C: Vædskeforstøver med roterende Skovlhjul. patent, DK-67197-C: Varmtvandskedel. patent, DK-67504-C: Kobling til Modtagelse af frekvensmodulerede Svingninger. patent, DK-67843-C: Fremgangsmåde til fremstilling af vandige opløsninger eller suspensioner af dinitrokresoler til bekæmpelse af skadelige organismer. patent, DK-68460-C: Typesats til nodetrykning ad fotografisk vej. patent, DK-69157-C: Fremgangsmåde ved formning af syntetiske, lineære højpolymere forbindelser og apparat til fremgangsmådens udførelse. patent, DK-69544-C: Desinfektionsmiddel. patent, DK-70595-C: Anordning ved markiser. patent, DK-71026-C: Elektrisk konstruktionsdel af bakelit eller lignende materiale, især klemstykke eller roset. patent, DK-71792-C: Distanceringselektrode til kortbølgediatermi. patent, DK-71793-C: Fremgangsmåde ved kontinuerlig fremstilling eller behandling af kunsttråd. patent, DK-71823-C: Armatur til lysstofrør. patent, DK-73285-C: Fremgangsmåde til fremstilling af en under varme og tryk formbar komposition. patent, DK-74040-C: Sammensat aluminiumholdigt legeme, der kan loddes til andre aluminiumholdige legemer og fremgangsmåde til anvendelse af dette legeme. patent, DK-74097-C: Elektromagnetisk kontrolapparat, navnlig til overågning af isolationstilstanden i elektriske anlæg. patent, DK-74162-C: Elektrisk generator, indbygget i køretøjshjulnav. patent, DK-74494-C: Kortbølgerør af hastighedsmodulationstypen. patent, DK-75400-C: Tidskontrolleret manøvreapparat. patent, DK-75502-C: Drejeligt kortregister. patent, DK-76387-C: Kontaktfryseapparat. patent, DK-76724-C: Gravmonument, navnlig til urnegravsteder. patent, DK-7690-C: Fremgangsmaade til ved Farvning og Imprægnering af Træ at bevirke Tætning mod Farvnings- eller Imprægneringsbeholderen. patent, DK-77419-C: Luminescensmateriale, som består af et med cerium og mangan aktiveret krystallinsk reaktionsprodukt. patent, DK-77505-C: Granat, der kan kastes med hånden eller udskydes af et gevær. patent, DK-77682-C: Anordning ved kartoteker. patent, DK-7778-C: Anordninger til Lydsignalering gennem Vand. patent, DK-77926-C: Fremgangsmåde til udskillelse af iltholdige forbindelser, overvejende karbonsyrer, af produkter fra den katalytiske kulitehydrering ved hjælp af et eller flere ammonium-, alkali- eller jordalkalimetalhydroksyder eller -karbonater. patent, DK-78764-C: Ekkolod med en indikator og en kontakttromle. patent, DK-78917-C: Kugleleje til aksler med noter. patent, DK-78965-C: Fremgangsmåde til fremstilling af 1-hydrazino-isokinolin, dets omsætningsprodukter med organiske karbonylforbindelser eller salte af disse forbindelser. patent, DK-79274-C: Maskine til fremstilling af børster. patent, DK-79500-C: Fremgangsmåde ved fjernelse af ben i fisk og apparat til udøvelse af fremgangsmåden. patent, DK-79622-C: Fremgangsmåde og anlæg til fjernmåling og signalgivning. patent, DK-79804-C: Fatning til rørformede elektriske lamper. patent, DK-80039-C: Elastisk formdel til torumspattekopper i malkemaskiner. patent, DK-80252-C: Oliefyldt stærkstrømskabel. patent, DK-80667-C: Mekanisme til valgvis tilkobling af et håndsving eller en motor til en drivaksel på en trykkemaskine. patent, DK-80945-C: Fremgangsmåde til fremstilling af estere af hydroxyaminobenzoesyrer med N-substituerede aminoalkoholer. patent, DK-80998-C: Fremgangsmåde til fremstilling af estere af hydroxyaminobenzoesyrer med N-substituerede aminoalkoholer. patent, DK-81187-C: Kobling til kombination af elektriske signaler. patent, DK-81332-C: Spindelknusemaskine. patent, DK-82515-C: Trykluftdreven vibrator. patent, DK-82618-C: Kobberlegering, der har eller kan bibringes stor trækstyrke og hårdhed. patent, DK-83883-C: Maskine til fremstilling af små parketstave. patent, DK-84469-C: Fremgangsmåde til svejsning af spændte tråde til en metalramme, især til store gitre. patent, DK-85069-C: Såsædsbejdse. patent, DK-86311-C: Holder med et antal stifter til papir eller lignende ark og værktøj til papirets anbringelse. patent, DK-86607-C: Fremgangsmåde til fremstilling af grafiske tryk og lysfølsomt ark til brug ved denne fremgangsmåde. patent, DK-86923-C: Skille- eller prøveliste til telefonanlæg samt fremgangsmåde ved fremstilling af en del til en sådan skille- eller prøveliste. patent, DK-87039-C: Apparat til afkøling, rensning og sterilisering af luften i rum, især lagerrum for frugt og grøntsager. patent, DK-87279-C: Anordning ved døre til sikring af brevspalter eller andre ved en klap lukkede hjælpeåbninger mod gennemtrængning af brand. patent, DK-87563-C: Kuglepen eller lignende skriveredskab. patent, DK-88987-C: Ramme til fastholdelse af et ventilationsgitter. patent, DK-89246-C: Hjælpeapparat til angivelse af fingeranbringelsen på violiner eller andre strengeinstrumenter. patent, DK-89739-C: Cykelpumpelås. patent, DK-90136-C: Alarmapparat til trawl. patent, DK-90162-C: Centrifugalkobling med et drejeligt hus, i hvilket er anbragt en drejelig plan skive og et pulver til overføring af rotationen fra huset til skiven eller omvendt. patent, DK-90350-C: Apparat til automatisk og kompakt pakning af tre lag med indbyrdes lige mange ens tetraederformede pakninger i transportbeholdere. patent, DK-91447-C: Rørkobling. patent, DK-9155-C: Fremgangsmaade til Fremstilling af Metalmatricer. patent, DK-91900-C: Fremgangsmåde til fremstilling af metalliske overtræk på metalgenstande. patent, DK-92142-C: Støbt hjul, især remskive. patent, DK-93268-C: Apparat til automatisk, elektrisk svejsning. patent, DK-93290-C: Fremgangsmåde til fremstilling af heterocycliske hydrazinforbindelser eller salte deraf. patent, DK-94726-C: Fremgangsmåde til fremstilling af sulfonsyreamider. patent, DK-95262-C: Fremgangsmåde til fremstilling af et antibiotisk stof, oxamycin. patent, DK-95472-C: Fremgangsmåde til fremstilling af sulfonylurinstoffer. patent, DK-96107-C: Fremgangsmåde til farvning og trykning af cellulosetekstilmaterialer. patent, DK-97278-C: Skytteløs båndvæv og fremgangsmåde til dens anvendelse. patent, DK-97462-C: Elektrisk afbryder med slukning af lysbuen ved hjælp af en af lysbuen selv frembragt slukkemediumstrøm. patent, DK-97630-C: Redskab til bearbejdning af en jordstrimmel. patent, DK-98290-C: Fremgangsmåde og anlæg til konvertering af stivelsesmælk eller andre polysaccharider til glukoseholdige produkter, f. eks. glykose. patent, DK-98434-C: Fremgangsmåde til fremstilling af azepinderivater. patent, DK-98472-C: Ventilmekanisme til valgbar strømningsretning af en væske eller en gas. patent, DK-98634-C: Fremgangsmåde til fremstilling af en 1-p-nitrophenyl-2-dichloracetaminopropan-1,3-diol-forbindelse. patent, DK-98653-C: Fremgangsmåde til fremstilling af et gennemskinneligt lag indeholdende metalsulfid eller -selenid eller begge dele på en bærer. patent, DK-99394-C: Anordning ved fangstskibe med ophalingsslidsk i agterenden. patent, DK-99845-C: Middel til bekæmpelse af nematoder. patent, FI-40128-C: Tapa ja laite näytteenotto- ja impulssielimen sijoituksessa patent, FI-40667-C: Kiertomäntäkoneen männän liikemekanismi patent, FI-40737-C: Viistoputkiarinan laattapinta patent, http://p7.reconstructed.us patent, http://16s.reconstructed.us patent, http://f9.reconstructed.us patent, http://19.reconstructed.us patent, http://1ae.reconstructed.us patent, http://112.reconstructed.us patent, http://5t.reconstructed.us patent, http://1e3.reconstructed.us patent, http://a6.reconstructed.us patent, http://2i.reconstructed.us patent, http://1e3.reconstructed.us patent, http://3w.reconstructed.us patent, http://fs.reconstructed.us patent, http://1fa.reconstructed.us patent, http://2t.reconstructed.us patent, http://1e0.reconstructed.us patent, http://dj.reconstructed.us patent, http://mr.reconstructed.us patent, http://1an.reconstructed.us patent, http://188.reconstructed.us patent, http://or.reconstructed.us patent, http://40.reconstructed.us patent, http://1ca.reconstructed.us patent, http://v5.reconstructed.us patent, http://d7.reconstructed.us patent, http://jd.reconstructed.us patent, http://el.reconstructed.us patent, http://41.reconstructed.us patent, http://14z.reconstructed.us patent, http://1ha.reconstructed.us patent,

Patent 60, Patent 61, Patent 62, Patent 63, Patent 64, Patent 65, Patent 66, Patent 67, Patent 68, Patent 69, Patent 70, Patent 71, Patent 72, Patent 73, Patent 74, Patent 75, Patent 76, Patent 77, Patent 78, Patent 79, Patent 80, Patent 81, Patent 82, Patent 83, Patent 84, Patent 85, Patent 86, Patent 87, Patent 88, Patent 89, Patent 90, Patent 91, Patent 92, Patent 93, Patent 94, Patent 95, Patent 96, Patent 97, Patent 98, Patent 99, Patent 100, Sitemap