Patents PDF eBooks Online Free Download | Page 61

Patents PDF 61 PDF eBooks Online Free Download

FI-40950-C: Traktorin 3-pistenostolaitteeseen liitettävä raivauskoukku patent, FI-41472-C: Läppäventtiili patent, FI-41579-C: Molempiin suuntiin pyörivien yksivaiheisten epätahtimoottoreiden kytkentäjärjestely patent, FI-41974-C: Liukurengasmoottorin säätövastus patent, FI-42196-C: Pesu- ja linkouskone patent, FI-42474-C: Stödelement för i synnerhet i upphettbara pressar till skivor utformbart pressgods patent, FI-42801-C: Ventilsystem för sprinkleranläggning patent, FI-43139-C: Hydrauliskt transmissionssystem patent, FI-43485-C: Anordning för fastspänning av skärplatta patent, FI-45172-C: Förfarande för framställning av 17alfa-acyloxi-6-klor-1,2alfa-metylen- 21-fluor- 4,6-pregnadiener. patent, FI-45862-C: Värmehärdbar adhesivplastisol innehållande en jordalkalimetalloxid. patent, FI-46507-C: Menetelmä uuden terapeuttisesti käytettävän 1-metyyli-N-karbobentsoksi dihydrolysergamiinin valmistamiseksi. patent, FI-46918-C: Laite katalyyttisiä reaktioita varten patent, FI-47019-C: Mätare för bestämning av förmalningsgrad. patent, FI-47190-C: Menetelmä uusien terapeuttisesti vaikuttavien 1-trifluorietyyli-5-feny yli-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepiini-2-onien valmistamiseksi. patent, FI-47281-C: Förfarande för katalytisk krackning av en kolvätesats. patent, FI-48123-C: Pumpun verkkokytkentä patent, FI-48190-C: Menetelmä terapeuttisesti aktiivisten 10alfa-metoksi-9,10-dihydroergol iinijohdannaisten valmistamiseksi patent, FI-49803-C: Täckt järnvägsgodsvagn och container. patent, FI-49826-C: Menetelmä uusien antikokkidiaalisesti ja antiviraalisesti vaikuttavien 4-kloorikinoliini-3-karboksyylihappojohdannaisten valmistamiseksi. patent, FI-50742-C: Apparat för flödesmätning av ett gasformigt medium. patent, FI-50893-C: Profilram för fönster, dörrar och liknande. patent, FI-50958-C: Muovinen yksikappaleinen kapseli. patent, FI-51076-C: Kuljetusvaunu. patent, FI-51650-C: Savuke, jossa on elimet vapautuvien savun aineosien määrän vähentämise ksi patent, FI-51741-C: Mätförfarande och -givare för mätning av fiberorientering i papper och liknande material. patent, FI-52329-C: Förfarande och anordning för framställning av fibrer, särskilt mineral -, glas-, sten- eller slaggfibrer av termoplastiska material. patent, FI-54102-C: Foerfarande foer framstaellning av alifatiskt och cykloalifatiskt 1,3-disubstituerade symmetriska tiourinaemnen patent, FI-54491-C: Sammansatt flerstegsakrylpolymer avsedd att anvaendas som smoerjmedel och/eller processhjaelpmedel foer vinylkloridpolymerer patent, FI-55006-C: Katalysator foer foervandling av kolvaete jaemte foerfarande foer dess framstaellning patent, FI-55076-C: Foerfarande foer taetning av doerr foenster eller dylik lucka patent, FI-55086-C: Konstruktionsenhet i kylrummet patent, FI-55715-C: Patron med tvao ett bindemedel bildande komponenter patent, FI-55756-C: Foerfarande foer framstaellning av ett margarinfett fritt fraon grynighet patent, FI-56011-C: Foerfarande foer framstaellning av 2-(1-piperazinyl)- eller 2-(4-alkyl-1-piperazinyl)-8-etyl-5,8-dihydro-5-oxopyrido (2,3-d)-pyrimidin-6-karboxylsyror patent, FI-56237-C: Foerfarande och anordning foer undervattensgjutning patent, FI-56930-C: Faestanordning foer saorklaemmor patent, FI-57250-C: Separeringsfoerfarande foer kolvaete med ett simulerat motstroems-adsorptionsfoerfarande i ett roerligt skikt patent, FI-57722-C: Maerkesboj foer transportfarleder foer traevaruknippen patent, FI-58045-C: Foerfarande foer framstaellning av pasta filata-ost patent, FI-58497-C: Fungicidiskt verksam n,n'-bis((1-formamido-2,2,2-triklor)etyl)-piperazin och foerfarande foer dess framstaellning patent, FI-58825-C: Anordning foer att minska avlagring och slitage vid vaetskestroemning genom ledning patent, FI-58828-C: Genom djupdragning framstaellt skyddshoelje foer roerkroekar patent, FI-59038-C: Saoll patent, FI-59736-C: Utsorteringsapparat foer installationer som behandlar och avlaegsnar fast stadsavfall patent, FI-59782-C: Foerfarande och anordning foer framstaellning av fibrer av termoplastiska material patent, FI-59784-C: Saett att reducera den mynningsflamma som bildas vid avfyringen av krutladdade skjutvapen genom tillsats av en kemisk foerening innehaollande natrium antimon syre och vaete patent, FI-60274-C: Undertrycks-avloppssystem foer hus fabriksplatser fartyg ellerdylika patent, FI-61242-C: Vaermepanna med tvao kamrar foer eldning med braennare och med fast braensle patent, FI-63867-C: Vanadinoxid-katalysator pao baerare och dess anvaendning foer framstaellning av nitriler patent, FI-64072-C: Foerfarande foer kontinuerlig gjutning av foeremaol av styv gjtmassa och glidgjutningsform foer genomfoerande av foerfa radet patent, FI-64197-C: Foerfarande foer kvalitetssortering av cellulosaved patent, FI-65601-C: Foerfarande och anordning foer vaendning av ett plan eller ettfoeremaol patent, FI-66041-C: Foerfarande foer torkning av en poroes bana i en laongzonspress patent, FI-66410-C: Foerfarande foer framstaellning av cell-polyuretan-elastomerer patent, FI-66877-C: Foerfarande foer framstaellning av organiska trihalogentenn(iv)-foereningar patent, FI-67627-C: Foerfarande och anordning foer maetning av stroemningshastigheten i stroemmen av uppslamningar genom utnyttjandet av ultraljud patent, FI-67688-C: Foerfarande foer framstaellning av terapeutiskt anvaendbara alanolaminderivat patent, FI-68835-C: Foerfarande foer framstaellning av terapeutiskt anvaendbara 4-minoacyl-1,4,9,10-tetrahydropyrazolo(4,3-b)(1,5)bensodiaz epn-10-oner patent, FI-69014-C: Dokumentperforator patent, FI-69064-C: Foerfarande foer framstaellning av farmakologiskt vaerdefulla karbostyril- och oxindolderivat patent, FI-69129-C: Foerfarande foer uppslutning av lignocellulosahaltigt material patent, FI-69542-C: Foerfarande och apparat foer matning av plantceller i en planteringsmaskin patent, FI-69587-C: Omslipbart skaer foer traespaonskaerningsmaskiner patent, FI-69770-C: Spjaellregleringsanordning patent, FI-70105-C: Koppling foer att aostadkomma en fokuseringsspaenning i ett kaodstraoleroer patent, FI-70441-C: Foerfarande foer aotervinning av sekundaervaerme vid satsvis kokning av sellulosa. patent, FI-71421-C: Oeppningskonstruktion foer en reaktor patent, FI-71928-C: Foerfarande foer utvinning av xylitol fraon slutsiraper av xylitolkristallisationen genom kromatografisk separation. patent, FI-73338-C: Sekundärbatterier baserade på reversibel elektrokemisk dopning av konj ugerade polymerer. patent, FI-74414-C: Anordning för framställning av ett metallrör. patent, FI-74613-C: Medel användbart vid fästande av en frisyr samt vid skötsel av hår. patent, FI-75520-C: Saett och apparat foer maetning och reglering av volymvikten hos ett expanderat partikulaert material. patent, FI-76487-C: Anordning för en sugmaskin patent, FI-76621-C: Doerr avsedd foer t-formig oeppning. patent, FI-77019-C: Förfarande för kontinuerlig framställning av formamid. patent, FI-77626-C: Foer tillslutning av flaskor avsedd rivkapsyl. patent, FI-77847-C: Foerfarande foer framstaellning av terapeutiskt anvaendbara alkensyraderivat. patent, FI-78146-C: Drivanordning foer avledningsventilen till en spolbehaollare. patent, FI-78446-C: Tillsättning av järnsilikatsmälta med ferrolegeringsslagg för framstäl lning av eldfasta och kemiskt beständiga fibrer patent, FI-78718-C: Epoxidharts-diammoniumsalt-emulsion och förfarande för dess framställn ing patent, FI-79322-C: Foerfarande foer framstaellning av nya terapeutiskt anvaendbara 2-fenyl-isoxazolo/4,5-c/kinolin-3-oner. patent, FI-80170-C: Foerfarande foer styrning av en frekvensomformare samt en foer tillaempning av foerfarandet avsedd frekvensomformare. patent, FI-80206-C: Anordning foer artificiell insemination av paelsdjur. patent, FI-80715-C: Tvättbeständiga beläggnings- eller tätningskompositioner och deras anv ändningar patent, FI-80813-C: Maerkningsredskap. patent, FI-80831-C: Enteral kontrastmedelskomposition foer protonkaernspintomografi. patent, FI-81655-C: Dieselmotor patent, FI-83472-C: Kaerlset foer beredning och foervaring av sandwichmat. patent, FI-84080-C: Foerfarande foer framstaellning av rennin och daeri anvaendbara hybridplasmider. patent, FI-84591-C: Foerfarande och anordning foer smaeltning och rengoering av glasmaterial eller liknande. patent, FI-84898-C: Förfarande, bindare och bindningsmaskin för tillslutning av slang- ell er påsartade förpackningar, särskilt slangartade livsmedelsförpackning ar patent, FI-85364-C: Förfarande för bildande av planglas patent, FI-86583-C: Handvapen. patent, FI-89000-C: Sitsrad och sitsradelement patent, FI-90247-C: Menetelmä polymerointikatalyytin aktiivisten ja tasakokoisten kantajahiukkasten valmistamiseksi patent, FI-90280-C: Laajennettava tulppa, jolla on rajoitettu laajennettavuus patent, FI-91074-C: Menetelmä terapeuttisesti käyttökelpoisen rengasrakenteen sisältävän GRF-analogin valmistamiseksi patent, FI-91111-C: Menetelmä informaatiota sisältäviä sähköisiä signaaleja varten tarkoitetun kytkentäelimen valmistamiseksi patent, FI-91468-C: Matalataajuinen digitaalinen imusuodatin sekä suodatinyhdistelmä, joka käsittää tällaisen imusuodattimen patent, http://s0.reconstructed.us patent, http://k9.reconstructed.us patent, http://16x.reconstructed.us patent, http://sp.reconstructed.us patent, http://dn.reconstructed.us patent, http://z1.reconstructed.us patent, http://px.reconstructed.us patent, http://d6.reconstructed.us patent, http://e4.reconstructed.us patent, http://1dn.reconstructed.us patent, http://ar.reconstructed.us patent, http://ba.reconstructed.us patent, http://s9.reconstructed.us patent, http://r.reconstructed.us patent, http://kl.reconstructed.us patent, http://qr.reconstructed.us patent, http://190.reconstructed.us patent, http://jq.reconstructed.us patent, http://ce.reconstructed.us patent, http://w4.reconstructed.us patent, http://8k.reconstructed.us patent, http://rp.reconstructed.us patent, http://xk.reconstructed.us patent, http://mw.reconstructed.us patent, http://cr.reconstructed.us patent, http://mp.reconstructed.us patent, http://qb.reconstructed.us patent, http://1j.reconstructed.us patent, http://13m.reconstructed.us patent, http://s.reconstructed.us patent,

Patent 61, Patent 62, Patent 63, Patent 64, Patent 65, Patent 66, Patent 67, Patent 68, Patent 69, Patent 70, Patent 71, Patent 72, Patent 73, Patent 74, Patent 75, Patent 76, Patent 77, Patent 78, Patent 79, Patent 80, Patent 81, Patent 82, Patent 83, Patent 84, Patent 85, Patent 86, Patent 87, Patent 88, Patent 89, Patent 90, Patent 91, Patent 92, Patent 93, Patent 94, Patent 95, Patent 96, Patent 97, Patent 98, Patent 99, Patent 100, Sitemap